250 milyon, nagprotesta sa India kontra neoliberalismo

,

Gilunsad sa lain-laing estado sa India niadtong Nobyembre 26 ang natahong pinakadakung nasudnong welga sa kasaysayan sa kalibutan. Luyo sa mga restriksyon sa lockdown, nagwelga ang kapin 250 milyong katawhan sa pagpanguna sa 10 ka unyon sa pamuo ug mga organisasyong mag-uuma aron supakon ang mga neoliberal nga repormang gipatuman ni Prime Minister Narendra Modi kasapakat ang imperyalismong US taliwala pandemya. Giharang sa mga welgista ang mga riles sa tren ug ang nag-unang ruta sa transportasyon sa mga estado sa nasud, ug giparalisa ang produksyon sa mga pabrika. Giatol ang protesta sa pagdumdum sa Adlaw sa Konstitusyon sa India.

Lakip sa mga nagprotesta ang kapin 12 milyong mag-uuma gikan sa mga estado sa amihanang bahin sa India nga nagmartsa padulong sa Delhi. Dala sa mga mag-uuma ang kapin sa 96,000 traktora nga ilang ginagamit sa pag-uma. Kauban sa nagmartsa ang 10,000 ka kababayen-an nga naggikan sa distrito sa Punjab.

Nag-unang panawagan sa mga welgista ang pagbasura sa mga balaod nga nagtangtang sa pagtakda sa nasudnong presyo sa mga produktong agrikultural, ug pribatisasyon sa mga empresang gipanag-iyahan sa estado. Panawagan usab nila ang pagpatuman sa mga programa aron iasdang ang kaayuhan sa mga mamumuo sa kabanikanhan ug pagpalapad sa ayuda alang sa katawhang apektado sa pandemyang Covid-19. Gipirmahan sa lapad nga nagkahiusang prente ang pito ka pinakabatakang pangayo.

Kasamtangang ginahapak sa grabeng resesyon ang India bunga sa pandemya. Matud sa pinakaulahing taho, mitiurok ang gross domestic product (GDP) niini og 24%, samtang anaa sa 27% usab ang tantos sa disempleyo sa nasud.

Protesta sa Guatemala kontra neoliberalismo

Liboan ka katawhan ang nagprotesta sa Guatemala City, Guatemala niadtong Nobyembre 21 kasunod sa pag-apruba sa Kongreso sa nasudnong badyet. Aron ipakita ang ilang kasuko sa dahkung pagkibhang sa badyet sa panglawas ug edukasyon, gisunog sa mga raliyista ang usa ka bahin sa bilding sa Kongreso. Nagdala usab sila og gilotina isip simbolo sa ilang pagsupak. Liboan usab ang nagprotesta sa lain pang mga sentrong syudad ug lungsod aron ipanawagan ang pagbasura sa badyet ug pagluwat sa pwesto sa korap nga mga upisyal sa gubyerno.

Gimakmak nila ang pagprayoritisa ni Pres. Alejandro Giammattei sa paglatag sa dagkung proyektong imprastruktura imbes nga unahon ang mga katilingbanong serbisyo ug panginabuhian sa katawhan taliwala sa pandemyang Covid-19. Gihampak usab sa duha ka kusog nga bagyo ang nasud niining milabyng mga bulan.

Protesta sa France batok sa pasismo

Kapin 50,000 ang nagtapok sa lain-laing sentrong syudad sa France niadtong Nobyembre 28 aron batukan ang mga mapanumpuon nga security bill nga ginaratsada ni Pres. Emmanuel Macron. Pagabawalan sa maong sugyot balaodnon ang paglitrato o pagbidyo sa mga pulis ug pasubsubon niini ang mga mekanismo sa pagpaniktik sa estado sa katawhan. Usa ka semana ayha niini, kapin 500,000 ang nagprotesta human mikaylap ang bidyo sa pagpangulata sa tulo ka pulis sa Itum nga musikerong si Michel Zecler sa Paris. Nagpadayon ang mga protesta hangtud sa kasamtangan bisan og nagpadayag na ang rehimeng Macron nga pagabawion niini ang maong sugyot balaodnon.

250 milyon, nagprotesta sa India kontra neoliberalismo