Terorismo ng estado, wakasan!

,

Tatlong libong mamamayan ang nagmartsa tungong Mendiola sa Maynila para gunitain ang Pandaigdigang Araw ng Karapatang-tao noong Disyembre 10. Panawagan ng mga organisasyon sa pamumuno ng Karapatan at Bayan na biguin ang terorismo ng estado.

Giit nila ang pagwawakas sa mga atake sa mga progresibo at aktibista at ang nakamamatay na red-tagging ng estado.

Kaalinsabay, nagsampa ng 6 kasong pang-aabuso ng awtoridad sa Ombudsman ang apat na organisasyon at dalawang mambabatas para patalsikin sa pwesto ang tatlong upisyal ng NTF-ELCAC na aktibo sa red-tagging ng mga aktibista.

 

Terorismo ng estado, wakasan!