Aktibistang mag-uuma, gipatay sa Bohol

,

PATAY SA PAGPAMUSIL sa mga pwersa sa estado ang mag-uumang si Lorenzo Paña sa Barangay Dorol, Balilihan, Bohol niadtong Disyembre 30, 2020. Myembro si Paña ug kanhing upisyal sa Hugpong sa Mag-uuma Dapit sa Kasapdan-Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Kanhi nang ginapig-ot sa estado ang biktima tungod sa iyang pagka-aktibista. Niadtong 2018, giutingkay nga walay mandamyento sa mga pulis ang iyang balay sa Barangay Bantolinao, Antequera. Gipig-ot usab sa mga pulis ang iyang pamilya.

Tortyur. Gitortyur ug gikulata sa nag-operasyong mga sundalo sa 62nd IB ang sibilyan nga silang Michael Callao ug Jimmy Bayog, parehong residente sa Sityo Agogolo, Barangay Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Miaagi lang ang duha sa Sityo Bongao, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental niadtong Disyembre 26, 2020 dihang harangon sila sa mga sundalo.

Istraping. Tulo ka sibilyan ang biktima sa walay-puas nga pagpamusil sa mga sundalo sa 78th IB sa usa ka balay sa Barangay Quezon, General MacArthur, Eastern Samar niadtong Nobyembre 12, 2020. Anaa kanhi sulod sa balay ang managsuon nga silang Benan, 50, Boboy, 40, ug Ryan Cadello, 22—mga sibilyan nga giakusahan sa militar nga adunay kalambigitan sa armadong kalihukan.

Militarisasyon. Gikan Disyembre 25, 2020, miatake ang 90-120 ka sundalo sa 11th IB ug 705th Police Regional Mobile Force Battalion sa 14 ka sityo sa mga barangay sa Tayak, Napacao ug Casalaan sa Siaton, Negros Oriental. Nagtaho sa napulo ka kaso sa mga paglapas ang mga pwersa sa estado, lakip ang pagpangawat, pagdaot sa mga kabtangan, interogasyon, pagpanghadlok ug sulayng pagpatay.

Aktibistang mag-uuma, gipatay sa Bohol