Mga berdugo nga suldado sa Abra, gin-ambus sang BHB

,

Gin-ambus sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra (Agustin Begnalen Command) ang abusado kag berdugong mga suldado sang 24th IB kag 72nd Division Reconnaissance Company sang Enero 4 sa Barangay Pacqued, Malibcong, Abra. Siyam ang napatay sa opensiba lakip ang platun lider nga si 2Lt. Zaldy D. Lapis, Jr.

.

Madasig ang ginhimo nga sorpresang pag-atake sang yunit sang BHB sa mga suldado. Isa ka bulan nga nagpanglighot kag naglunsar sang nakapokus nga operasyong militar ang amo nga yunit. Gin-isnayp sang BHB ang nagresponder nga helikopter nga pataratas nga nag-istraping sa nasambit nga lugar. Nagpaulan sang 23 bomba ang Super Tucano Bomber Plane nga nagguba sa mga talamnan sang mangunguma kag kagulangan halin Enero 5 tubtob 7.

Malubha ang krimen sang 24th IB kag 72nd DRC sa pumuluyong Abreño. Lakip diri ang pagpangluthang sa anum ka pamatan-on nga mangingisda sa Barangay Lan-ag, Lacub sang Pebrero 2020. Nakaluwas ang mga biktima pero nagdulot ang pagpangluthang sang grabe nga kakulba sa mga residente. Isa sa mga biktima ang tagapangulo sang Sangguniang Kabataan sang barangay. Ginpaggwa sang mga suldado nga mga katapu kuno sang BHB ang mga pamatan-on. Luwas diri, notoryus ang yunit sa pagpangawat kag pagransak sang mga balay sang sibilyan.

Halin 2018 tubtub 2019, wala untat ang pagpang-ipit kag pagpamahug sang 24th IB sa mga katapu kag lider sang Kakailian Salakniban Tay Amin a Nagtaudan, lokal nga tsapter sang Cordillera People’s Alliance sa Abra.

Negros. Trese ka suldado sang 62nd IB ang napatay sa pagpang-ambus sang isa ka yunit sang BHB-Central Negros sang Enero 16. Ginpalukpan sang mga Pulang hangaway sang eksplosibo ang mga suldado sa Sityo Batong-buang, Barangay Trinidad, Guihulngan, Negros Oriental.

Masobra isa ka semana na nagapanghalit ang operasyong militar sang 62nd IB sa komunidad. Ginpanginwala ni Ka JB Regalado, tagapamaba sang amo nga yunit sang BHB, ang pahayag sang militar nga may isa pa ka engkwentro nga natabo sang hapon sang amo nga adlaw. “Isa ini ka misengkwentro sa tunga sang mga pwersa sang 62nd IB kag mga CAFGU,” suno pa sa iya. Kontra-aksyon ang opensiba sa mga atake kag pagpang-ipit sang rehimeng Duterte sa pumuluyong Negrense.

Albay. Tatlo ka malip-ot nga armas ang naagaw sang BHB-Albay (Santos Binamera Command) sa ambus sini sa 31st IB sang aga sang Enero 17 sa Barangay Banquerohan, Legazpi City. Tatlo ka suldado ang napatay.

Rizal. Duha ka beses nga gin-ambus sang BHB-Rizal ang isa ka platun nga gintingub nga tropa sang 80th IB kag Philippine National Police-Rizal sa Sityo Dapis, Barangay Puray, Rodriquez sang Enero 4. Isa ang napatay kag madamo ang pilason sa mga suldado.

Panay. Tatlo ka armadong opensiba ang ginlunsar sang mga Pulang hangaway sang Disyembre 2020. Duha ka beses nga gin-ambus sang BHB-Capiz ang nagaoperasyon nga tropa sang 12th IB sa Barangay Buri, Tapaz, Capiz sang Disyembre 9. Samtang, ginpalukpan sang eksplosibo sang BHB-Iloilo ang mobil sang pulis sa Barangay Balicuas, Tubungan, Iloilo sang Disyembre 16. Isa ang napatay kag walo ang pilason nga suldado sa mga opensiba.

Mga berdugo nga suldado sa Abra, gin-ambus sang BHB