Protesta batok sa pagbasura sa UP-DND Accord

,

Kapin 200 ang nagtapok sa University of the Philippines (UP)-Diliman, Quezon City niadong Enero 19. Gikundena nila ang unilateral nga pagtapos ni Department of National Defense (DND) Sec. Delfin Lorenzana sa kasabutang UP-DND nga nagabawal sa pagsulod sa pulis ug militar sa kampus nga walay pagtugot.

Laraw sa maong maniobra nga tugutan ang militar nga manginlabot sa UP nga kanhi nang giinitan sa rehimen. Gilapas niini ang kagawasan sa akademya ug giyatakan ang demokratikong espasyo sa unibersidad. Samtang walay estudyate ang kampus tungod sa ginapatuman nga online learning, gawasnon nga makasulod-gawas ang mga sundalo sa lugar. Gani, walay puangod nga misulod ang militar sa UP sa misunod nga adlaw.

Gipuntirya na usab sa alipures ni Duterte sa kongreso ang pagpabasura sa parehong kasabutan tali sa Polytechnic University of the Philippines ug DND.

Aron batukan kini, kinahanglang maisugon nga depensahan sa mga estudyante ang kampus pinaagi sa pagprotesta dinhi aron ipakita ang ilang pagsupak.

Protesta batok sa pagbasura sa UP-DND Accord