Dugang-suhulan, hinanali nga panginahanglan sa mga mamumuo

,

Dili makasugakod ang ang-ang sa suhulan sa mayorya sa mga mamumuo sa kapaspas sa pagsaka sa mga presyo sa mga batakang panginahanglan. Sukad pa niadtong miaging tuig misaka ang presyo sa pagkaon og 77% (karne) karong Enero. Gipapaspas niini ang tantos sa implasyon ngadto 3.5% niadtong Disyembre, pinakataas sa milabayng 21 ka bulan. Bunga niini, mihagba ang tinuod nga bili sa suhulan og halos 20%. Sa Metro Manila, pananglitan, ang ₱537 minimum nga inadlawan nga aduna na lay tinuod nga bili nga ₱434, igo lang aron makapalit og usa ka kilong baboy.

Atubangan niini, nahimong mas hinanali ang panginahanglan aron patas-an ang suhulan sa mga mamumuo. Gibanabanang anaa sa ₱346 lang ang abereyds nga minimum nga suhulan sa tibuok nasud. Layo kaayo kini sa makabuhi nga suhulan nga ₱1,057 kada adlaw alang sa usa ka pamilyang adunay lima ka myembro. Kulang kaayo kini aron badyetan ang pagkaon, lakip ang mga balayrunon sa kuryente ug tubig, abang ug edukasyon.

Kumpara sa mga mamumuo sa industriya ug serbisyo, mas ubos pa ang suhulan sa mga mamumuo sa agrikultura. Daku usab ang gintang sa suhulan sa matag rehiyon ug prubinsya ilabina human ipatuman ang 2 ka andana nga sistema sa suhulan.

Imbes nga abagan ang mga mamumuo, gihatagan na hinuon sa rehimen og kagawasan pinaagi sa usa ka kamandoan sa ahensya sa pamuo nga kibhangan sa mga kapitalista ang suhulan sa ilang mga mamumuo gamit ang pandemya. Mas ubos usab ang suhulan nga gihatag sa mga kapitalista sa mga mamumuong nakapailalum sa work-from-home nga kahimtang. Sa banabana sa National Economic and Development Authority, mihagba sa abereyds nga ₱23,000 ang kita sa matag mamumuo tungod sa dayag nga pagkibhang sa suhulan, pugos nga pagpabakasyon ug pagkawala sa mga trabaho niadtong milabayng tuig.

Kaniadto pang 2018 natanggong sa reaksyunaryong Kongreso ang National Minimum Wage Bill sa blokeng Makabayan nga nagduso alang sa ₱750 nasudnong minimum nga suhulan. Nahisgutan usab sa maong sugyot balaodnon ang pagbungkag sa mga Regional Wage Board nga gilangkuban sa mga kapitalista aron magtakda og mas ubos nga suhulan sa mga rehiyon.

Gipanawagan usab sa mga mamumuo ug mga progresibong magbabalaod nga hatagag ₱10,000 ayuda ang mga mamumuong nawad-an og trabaho tungod sa mga lockdown.

Matud sa pagtuon sa Ibon Foundation, si Rodrigo Duterte ang pinakakuripot sa tanang milabayng mga presidente sa Pilipinas sa hisgutanan sa pagpausbaw sa suhulan. Ilalum sa iyang rehimen, duha ka beses lang nga gipatas-an ang suhulan sa nasudnong kabisera, una niadtong 2017 ug ulahi niadtong 2018. Sa abereyds, nagpatuman ang reaksyunaryong estado gikan sa panahon sa rehimen ni Corazon Aquino sa dugang-suhulan kada 13 ka bulan. Ilalum ni Duterte, 29 ka bulan na nga walay pag-usbaw sa suhulan alang sa mga mamumuo sa NCR. Sa kinatibuk-an, gamay kaayo ang giusbaw sa suhulan (9.4%) ilalum ni Duterte kung ikumpara sa abereyds nga usbaw niini (24%) ilalum sa milabayng mga rehimen.

Dugang-suhulan, hinanali nga panginahanglan sa mga mamumuo