Masaker sa Mendiola, gidumdum

,

Nagmartsa padulong sa Mendiola atubangan sa Malacañang ang dili moubos sa 500 ka aktibista niadtong Enero 22 isip pagdumdum sa ika-34 nga tuig sa pagmasaker sa mga pwersang pulis sa 13 ka nagprotestang mag-uuma. Hangtud karon, wala pa gihapoy natagamtam nga hustisya ang ilang mga pamilya. Labaw hinuong migabre ang kalisud ug kabangis batok sa sektor. Niadtong 2020 lamang, 59 na ka mag-uuma ang gipatay. Naglunsad usab og susamang mga protesta ang mga mag-uuma sa Laguna, Cebu ug Negros Occidental.

Sa Quezon, gidumdum usab sa mga mag-uuma ang ika-40 ka tuig sa Guinayangan Masaker niadtong Pebrero 1. Sa maong masaker nga nahitabo sa parehong adlaw niadtong 1981, duha ang napatay dihang gipaulanan og bala ang 6,000 ka tawo nga nagmartsang mag-uuma.

Sa Panay, gitukod ang Defend Panay Network niadtong Enero 29, usa ka bulan human ang brutal nga pagmasaker sa siyam ka lider-Tumandok sa Tapaz, Capiz.

Masaker sa Mendiola, gidumdum