Kalusugan sa pag-iisip ng mga bata, apektado na

,

Ang di angkop na blended learning ay nagdudulot ng di makayanang bigat sa isip ng dumaraming bilang ng mga bata. Mula nang simulan ang sistemang ito, nasa 18 kabataan na ang napabalitang nagpakamatay dahil nahirapan sa pagsagot ng mga modyul, sa kawalan ng sistemang pansuporta at mahina o kawalan ng akses sa internet.

Pinakahuli rito ang kaso ng isang 10-taong gulang na bata sa Catanduanes na nagpakamatay noong Pebrero 17 matapos mapresyur sa hindi masagutang modyul.

Imbes na tugunan, itinanggi pa ng DepEd na may kaugnayan ang mga insidente ng pagpapatiwakal sa palpak nitong programa.

Samantala, inulan ng batikos noong Pebrero 17 ang plano ng DepEd na pagpapahaba sa klase nang dalawa pang linggo.

Kalusugan sa pag-iisip ng mga bata, apektado na