BHB-EV, tiwalang mabibigo ang dedlayn ng AFP sa Samar

,

Tiwala ang Bagong Hukbong Bayan-Eastern Visayas (BHB-EV) na muling mabibigo ang panibagong dedlayn ng 8th ID na “durugin” ang tatlong larangang gerilya sa rehiyon sa ikalawang kwarto ng 2021, at ang ika-apat bago magtapos ang termino ni Rodrigo Duterte.

Sa ulat nito ngayong buwan, sinabi ng BHB-EV na umaabot na sa 18 batalyong pangkombat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang nag-ooperasyon sa rehiyon. Ito na ang pinakamaraming konsentrasyon ng tropa ng estado sa kasaysayan ng lugar. Hindi bababa sa 15 bayan ang pokus ngayon ng mga operasyong kombat. Kabilang dito ang Southern Leyte, Leyte at Biliran na dati nang idineklarang “libre sa insurhensya.”

Noong Pebrero ay nagpakat din ng 226 na elemento ng PNP Special Action Force. Maliban sa mga ito ay mayroong 86 detatsment ng CAFGU na nakakalat sa rehiyon. Gumagamit ang AFP dito ng mga eroplanong pandigma, helikopter at drone.

Sa harap nito, tuluy-tuloy na dumadanas ng mga kaswalti ang AFP at PNP. Noong Pebrero 13, dalawang elemento ng PNP-SAF ang namatay sa aktibong depensa ng Rodante Urtal Command sa Ginagdanan, San Roque, Northern Samar. Makalipas ang dalawang araw, inambus naman ng parehong yunit ng BHB ang 43rd IB sa Barangay Cagbigajo, Pambujan ng parehong prubinsya.

Noong Pebrero, di bababa sa apat na opensiba ang nailunsad ng BHB laban sa nag-ooperasyong tropa ng AFP sa bawnderi ng Samar at Eastern Samar.

Hindi rin tumatalab ang kampanya ng sapilitang pagpapasurender ng AFP. Inamin mismo ng 19th IB na “bumabalik” din sa pagpultaym ang ilang “surenderi.” Sinabi ito ng kumander ng yunit-militar matapos ang isang seremonya ng sapilitang pagpapasurender sa Matuguinao noong Pebrero.

BHB-EV, tiwalang mabibigo ang dedlayn ng AFP sa Samar