Industriya sa papel, anaa sa sidsid sa pagkahagba

,

Lakip sa mga empresang nabangkrap ug nagsirado taliwala sa pandemya ang nag-inusarang kumpanyang nagamanupaktura og newsprint (papel nga ginagamit sa pag-imprenta og dyaryo) sa Pilipinas. Sa pagdungog sa Tariff Commission niadtong Pebrero 16, pormal nga gitaho sa Trust International Paper Corp. (TIPCO) ang temporaryong pagsirado sa planta niini sa Mabalacat, Pampanga niadtong Hunyo 2020. Nawad-an og trabaho ang tanang (258) mamumuo niini.

Bisan og naglaum, imposible nang makabarog ang kumpanya.

Nag-unang hinungdan sa pagkalugi sa TIPCO ang pagbaha sa imported nga papel ug kawalay igong suporta alang sa lokal nga mga prodyuser. Sama uban pang mga lokal nga kumpanya, daku ang lugi sa kumpanya tungod kay taas ang ginagasto niini sa produksyon ug dili niini kayang makigkompetensya sa mga baratong produkto sa langyawng mga kumpanya. Wala nakaya sa kita sa kumpanya ang gasto aron mapalambo ang makinarya. Nahagba ang baligya ug kita niini human gitangtang sa gubyerno ang taripa sa ginaimport nga papel.

Sa konserbatibong banabana sa Tariff Commission, gikinahanglang pahamtangan ang imported nga mga produktong papel sa taripang dili moubos sa ₱2,470 kada metriko-tonelada (MT) aron maluwas ang lokal nga mga kumpanya. Apan ₱980 kada MT lamang ang gipatuman sa Department of Trade and Industry niadtong 2015. Gipaubos pa kini sa rehimeng Duterte ngadto sa ₱800 niadtong 2016 ug ₱640 niadtong 2017.

Daghan nang mga lokal nga prodyuser sa papel ang nagsirado sa milabayng duha ka dekada. Sa kasamtangan, 23 na lang ang nahabiling kumpanyang nagamanupaktura og papel sa nasud, gikan 43 niadtong 2001 ug 27 niadtong 2010. Mayorya (21) sa nahabiling mga planta ang anaa sa Luzon. Lakip sa mga produkto niini ang papel nga pang-imprenta ug notbuk, tisyu, karton, paper bag, ug brown packaging paper nga nag-unang hinimo sa imported nga virgin pulp (produkto gikan sa kahoy nga ginagamit isip nag-unang sangkap sa paghimo og high-grade o de-kalidad nga papel) ug wastepaper (gamit nga papel).

Mihagba gikan sa ₱26 bilyon niadtong 2019 ngadto ₱21 bilyon niadtong 2020 ang kinatibuk-ang kantidad sa naprodyus nga papel sa nasud. Sa pikas bahin, mikabat usab sa ₱71.2 bilyon ang kinatibuk-ang gi-import sa nasud niadtong 2019, halos pito ka beses nga mas taas sa ₱10.4 bilyon nga nataho niadtong 2005.

Dakung limitasyon sa lokal nga mga prodyuser ang kawad-on sa teknolohiya aron magmanupaktura og virgin pulp. Nagsugod ang subsub nga pag-import og virgin pulp sa nasud niadto pang 2010 dihang nagsirado ang Paper Industries Corporation of the Philippines (PICOP) sa Surigao del Sur. Ang PICOP ang nag-inusarang lokal nga kumpanyang adunay katakus nga magprodyus sa maong produkto.

Isip alternatiba, migamit ang mga lokal nga mga kumpanya og wastepaper sa produksyon. Adunay gibanabanang 80 ka planta nga may katakus nga magkumbert og wastepaper. Ingonman, gitaho sa Food of Agriculture Organization niadtong 2014 nga dili sarang ang maong teknolohiya para tubagon ang internal nga demand sa nasud. Ginaimport usab ang 10% nga bahin sa wastepaper nga ginagamit sa mga lokal nga prodyuser. Tungod atrasado ang teknolohiya sa maong mga planta, relatibong mas ubos ang kalidad sa papel nga naprodyus sa Pilipinas kumpara sa ginaimport gikan sa uban nasud. Tungod niini, nangapildi sa kumpetisyon ang lokal nga hinimong papel sa mas dagkung langyawng kumpanya nga kayang magprodyus og mas daghan ug mas barato.

Aduna usay upat ka gagmayng planta ang Pilipinas nga nagaprodyus og abaca pulp nga ginagamit sa paghimo og kwarta, tea bag ug uban pang produktong papel. Ingonman, wala kini napuslan sa nasud tungod kay ginaeksport lamang ang ilang mga produkto. Gibanabanang 2/3 sa kinatibuk-ang naprodyus sa niini ang ginaeksport sa Europe. Pinakadaku niini ang Newtech Pulp sa Lanao del Norte, subsidyaryo sa multinasyunal nga kumpanyang Glatfelter nga nakabase sa US. Isa sa mga kliyente niini ang Unilever, multinasyunal na kumpanyang nakabase sa Europe nga nanag-iya sa Lipton Tea.

Industriya sa papel, anaa sa sidsid sa pagkahagba