Ang Bayan Special Issue | March 17, 2021

,
Iginagalang si Kasamang Manlimbasog dahil sa kanyang palagian at matatag na pagtataguyod sa Marxismo-Leninismo-Maoismo at pangkalahatang linya ng demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan

 

Download the issue here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI

Read article in: Pilipino | Hiligaynon | English | Bisaya

Ang Bayan Special Issue | March 17, 2021