Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue | March 2021

,

Download the issue here
PDF

CONTENT

Editoryal
Ipagbunyi ang anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sulong para sa higit pang mga tagumpay sa kabila ng pasismo ng estado! Kabataan, tumungo sa kanayunan, sumapi sa BHB!

Parangal

Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rommel “Ka David” Tucay!
Anak ng Bayan. Matapang na Pulang Kumander.

Pinakamataas na Pulang pagpupugay kay Kasamang Ferdinand “Ka Islaw” Poblacion Jr!
Makabayang Guro, Artista, at Mabuting Anak ng Bayan.

Mensahe

To the militant Filipino youth

 

Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue | March 2021