“Huli week” sa semana santa

,

Upat ka lider-masa ug aktibista sa Central Luzon (CL), ug usa pa sa Cagayan Valley. Mga biktima sa red-tagging ang giaresto ug gipasakahan og ginama-gamang mga kaso niadtong semana santa. Tulo ang giaresto sa CL niadtong Marso 30.

Giaresto si Joseph Canlas, lider sa Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon, sa Mexico, Pampanga. Aktibo siya sa mga kampanya batok sa pagpangawkaw ug kumbersyon sa mga umahan sa rehiyon.

Giaresto usab si Florente Viuya Sr., lider-mamumuo ug presidente sa Bayan-CL, sa Bamban, Tarlac. Kauban niyang giaresto ang paralegal sa Karapatan-CL nga si May Arcilla.

Sa Bulacan, giaresto niadtong Marso 26 si Concepcion Opalla, kanhing lider sa Kadamay nga nangulo sa okupasyon sa Pandi niadtong 2017. Duha ka adlaw pa ayha siya gipagula sa mga pulis.

Sa Southern Tagalog, gidagit si Genelyn Dichoso, upisyal sa Karapatan ug iyang anak nga si Jennifer sa Calauag, Quezon niadtong Abril 5. Niadtong Marso 30, gireyd sa mga pulis ang upisina sa Alyansa ng Manggagawa sa Engklabo sa Santa Rosa, Laguna ug gitamnan og mga pusil ug eksplosibo.

Sa Manalo, Amuling, Cagayan giaresto niadtong Marso 24 si Calixto Cabildo, lider sa Anakpawis-Cagayan.

Samtang dili makatarunganon nga gibulag kang Elizabeth Estilon, detenidong pulitikal sa Sorsogon, ang iyang bata nga si Prince Joel niadtong Marso 27.

"Huli week" sa semana santa