Lockdown sa Metro Manila kag 4 prubinsya, ginpahugot

,

Ginpapanaog sang rehimeng Duterte halin Marso 29 tubtob Abril 11 ang ginpahugot nga lockdown (enhanced community quarantine) sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan kag Rizal. Ini pagkatapos naglab-ot sa 10,000 ang kaso sang kadamuon nga nalatnan sang Covid-19. Suno sa datos sang Department of Health (DOH) sang Abril 1, 72% sang kabilugan nga kaso sang impeksyon sa pungsod nalista sa amo nga mga lugar.

Ginreport man sang DOH nga naglab-ot na sa 79% sang kabilugan nga numero sang mga intensive care unit bed (631 sa 804) ang okupado na subong, samtang 69% man ang sa isolation bed (3,143 sa 4,526) kag 61% man sa mga ward bed (2,180 sa 3,439). Ara sa “kritikal nga lebel” naman ang isa sa tatlo (50 sa 152) sang mga ospital sa National Capital Region, katunga sini ang malapit na nga mapuno kag katunga naman ang puno na kag indi na masarangan pa nga magbaton sang mga pasyente. Lakip diri ang Philippine Orthopedic Center (75% sang kama okupado) kon sa diin nareport nga nagpositibo sa Covid-19 ang 117 sa 180 mamumugon medikal sini.

Sang Abril 4, naglab-ot sa 12,576 ang nalista sa kada adlaw nga bag-o nga kaso, kag sa 165,715 ang kabilugan nga aktibo nga kaso sang Covid-19 sa bilog nga pungsod.

Lockdown sa Metro Manila kag 4 prubinsya, ginpahugot