Mga armadong aksyon batok sa kalsadang pangkontra-insurhensiya sa India

,

Dili moubos sa 13 ka armadong aksyon ang gilunsad sa People’s Liberation Army (PLA) sa Communist Party of India (CPI)-Maoist gikan Enero hangtud Marso karong tuiga.

Unum dinhi ang mga operasyong demolisyon batok sa mga nag-operasyong paramilitar ug mga makinaryang ginagamit sa konstruksyon. Pinakaulahi ang pagpabusikad sa usa ka bus kung asa lima ang napatay nga elemento sa District Reserve Guard (DRG) sa Nayaranpur District niadtong Marso 23. Ang DRG ang pwersang paramilitar nga gitukod sa estadong Indian niadtong 2017 aron tutukan ang armadong pagsukol sa CPI-Maoist. Matandi ang maong pwersa sa CAFGU dinhi sa Pilipinas.

Lain pang aksyon sa PLA ang gilunsad batok sa mga proyektong kalsada pinaagi sa pagparalisa sa mga makinarya sa konstruksyon sa Logarda District niadtong Marso 16, Bahaglat District niadtong Enero 31 ug Gadchiroli District niadtong Enero 27.

Ang maong mga kalsada kabahin proyektong imprastruktura nga gitawag og Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas. Matandi kini sa mga “farm-to-market road” sa NTF-ELCAC sa Pilipinas ilalum sa Barangay Development Program. Kabahin kini sa programang kontra-insurhensiya nga gisugdan niadtong 2016 sa gubyerno ni Narendra Modi.

Ang bulto sa pondo alang sa maong mga kalsada maggikan sa sentral nga gubyerno. Bugti sa pondo, giobliga sa gubyerno ni Modi nga ipatuman sa mga lokal nga estado ang tulo ka reporma sa agrikultura kalabot sa pagbaligya sa mga produktong agrikultural, pagpaabang sa yuta ug contract growing nga giratsada niadtong Oktubre 2020. Ang maong mga reporma ang nahimong sentro sa protesta nga gisalmutan sa dili moubos sa 250 milyong mag-uuma nga nagsugod niadtong Nobyembre 2020 ug nagpadayon hangtud karon.

Mga armadong aksyon batok sa kalsadang pangkontra-insurhensiya sa India