Pagpasidungog kay Kaupod Rosalino Canubas

,

Nagpasibungog ang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas kag ang Pangrehiyon nga Komite sini sa Cagayan Valley kay Kaupod Rosalino Canubas (Ka Yuni), pangrehiyon nga kumander sang BHB sa Cagayan Valley, nga napatay sa isa ka inaway sa Barangay San Mariano Sur, San Guillermo, Isabela sang Marso 15.

Ang pasidungog sang Komite Sentral ginpahayag sa mensahe sini sang Marso 29. Siling sini, isa si Ka Yuni sa mga bataon nga kadre sang Partido nga napilian sa Komite Sentral sa Ikaduha nga Kongreso sang Partido sang 2016. Ini bilang pagkilala sa iya mga nangin kontribusyon sa hilikuton militar sa panahon nga siya ara sa Southern Mindanao kag Western Mindanao.

Sa Cagayan Valley, kon sa diin siya ulihi nga gindestino, nakilala si Ka Yuni sa iya kakahas, anuman ang maatubang nga sablag kag maagyan nga kabudlayan. Si Ka Yuni ang una nga tal-os nga sekretaryo sang Komiteng Rehiyon sang Partido sa Cagayan Valley.

Mabasa ang pasidungog sang Pangrehiyon nga Komite sang PKP sa Cagayan Valley sa cpp.ph.

 

 

Pagpasidungog kay Kaupod Rosalino Canubas