Pagsaludo kang Kaubang Rosalino Canubas

,

Gisaludohan sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas ug ang Komite sa Rehiyon niini sa Cagayan Valley si Kasamang Rosalino Canubas (Ka Yuni), kumander sa rehiyon sa BHB sa Cagayan Valley, nga napatay sa usa ka panagsangka sa Barangay San Mariano Sur, San Guillermo, Isabela niadtong Marso 15.

Ang parangal sa Komite Sentral gipadayag sa mensahe niini niadtong Marso 29. Sigon sa mensahe, usa si Ka Yuni sa mga batan-ong kadre sa Partido nga napili sa Komite Sentral sa Ikaduhang Kongreso sa Partido niadtong 2016. Nagsilbi kining pag-ila sa iyang mga nahimong kontribusyon sa gimbuhatong militar sa panahon nga naglihok siya Southern Mindanao ug Western Mindanao.

Sa Cagayan Valley, kung asa siya ulahing gideploy, naila si Ka Yuni sa iyang kapangahason, unsaman ang maatubang nga babag ug masinati nga kalisdanan. Si Ka Yuni ang unang ikaduhang kalihim sa Komiteng Rehiyon sa Partido sa Cagayan Valley.

Mabasa ang parangal sa Komiteng Rehiyon sa PKP sa Cagayan Valley sa cpp.ph.

Pagsaludo kang Kaubang Rosalino Canubas