Panawagan para ha armado nga pakig-away ha Myanmar, nagkukusog

,

Nalandaw an panginahanglan para ha armado nga pakig-away ha Myanmar (hadto Burma) atubangan han haros adlaw-adlaw nga panmatay han hunta militar ha mga sibilyan nga nagpoprotesta. Ha sakob han nasud, nasamwak an panan-aw nga diri na sadang an mga rali, barikada ngan sibil nga pagtipa. Tungod ini kay samtang nag-iiha, labaw nga nagigin brutal an Tatmadaw (tawag ha pwersa militar han Myanmar).

Hadton Marso 26, 114 an ginpatay ha usa nga pinakamadugo nga adlaw ha sobra duha kabulan na nga protesta han katawhan. Hadton Abril 3, inabot na ha 550 an ginpatay han hunta ha desperasyon hini nga magpabilin ha poder. Kwarentai-sais hini kabataan. Masobra 2,750 an ginpriso.

Ha sumat han mga internasyunal nga mantalaan, mayda na mga aktibista tikang ha sentro nga urban nga naglalansar hin pagpahiara-militar ha lokal nga mga estado (katugbang ha rehiyon) ha bawnderi han nasud. Ini nga mga estado teritoryo han mga nasyunal nga minoriya han Myanmar diin naeksister an magkalain-lain nga armado nga grupo. Gin-ngaranan ini han estado komo mga ethnic armed organization (EAO o armado nga organisado nga etniko.) Ini nga mga grupo nakikigbisog ha dirudekada na nga paniniyupi ngan panraugdaug han hunta militar ngan magin han gubyerno nga ginpapamunuan ni Aung San Suu Kyi ngan National League of Democracy (NLD). Hadton 2015, nagpirma an 16 nga mga grupo ha usa nga nasyunal nga kasarabutan ha ukoy-bubto kabalyo han pagrespeto han estado ha ira otonomiya.

Han agawon han Tatmadaw an estado an poder hadton Pebrero 1, dayon nga gin-abre han mga armado nga grupo nga etniko an ira mga teritoryo ha gipit nga mga aktibista ngan membro han NLD. Ginkundenar nira an kudeta ngan ginkunsidera nga waray na epektibidad an ira ginpirmahan nga nasyunal nga kasarabutan ha ukoy-bubto han atakihon han Tatmadaw hasta an ira mga teritoryo.

Hilaba an kasaysayan han armado nga pakig-away han Myanmar. Masesering nga waray ini mawara tikang 1939, diin una nga nabug-os an Partido Komunista han Burma. Ginpanmunuan han mga komunista an armado nga pakig-away ha kolonyalista nga British tikang 1939-1941, mananakop nga Japanese (1941-1945), utro nga pagbalik han kolonyalista nga British (1948-1962) ngan ha dayuday, kontra ha niyutiyo nga gubyerno sibil ngan sumaliwan hini nga hunta militar hadton 1962.

Hul-os nga nalusaw an partido komunista hadton 1989 kundi nagpadayon an paburubutho nga pag-ato han mga nahisasalin nga mga komunista nga elemento. Damo ha ira an bumulig ha pagbug-os han mga armado nga grupo han magkalain-lain nga nasyunal nga minoriya para ha nasyunal nga katalwasan ngan pagdesisyon-ha-kalugaringon. Diri mamenos ha 28 pa nga iba nga armado nga grupo nga etniko an naeksister ha Myanmar ha presente.

Panawagan para ha armado nga pakig-away ha Myanmar, nagkukusog