BHB-Lanao, nakig-isa sa Ramadan

,

Nakig-isa ang Bagong Hukbong Bayan-Lanao sa pagdumdom sang pumuluyong Moro sa Ramadan, ang sagrado nga panahon para sa mga Muslim sa bilog nga kalibutan. Bilang pagpakig-isa, nagdungan sa pag-ayuno ang mga Pulang hangaway sang Abril 12, ang una nga adlaw sang Ramadan. Ika-apat nga Ramadan na ini halin nga waskon sang rehimeng Duterte ang Marawi kag ginpalayas ang mga residente diri. Tubtob subong, tuman kadamo nga Moro ang wala pa makabalik sa syudad kag nagasalig lang sa ayuda kag buhat-sa-kaluoy sang mga internasyunal nga ahensya. Padayon pa nga nagalala ang ila kahimtangan sa mga sentro sang ebakwesyon dulot sang pandemya nga Covid-19.

Sa tunga sang grabe nga pag-antus, padayon nga ginatabog sang rehimen ang mga Moro sa ila mga komunidad. Lakip sa ila ang 1,500 pamilya halin sa Barangay Pusaw, Sharif Saydona Mustafa kag 600 pamilya halin sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan nga napilitan nga magbakwit dulot sang wala pili nga pagpamomba kag istraping sang militar. Dugang sila sa mga bakwit nga mabudlayan magdumdom sa Ramadan subong nga tuig.

Nagpanawagan ang BHB-Lanao sa pumuluyong Moro nga padayon nga maghandum sang katilingban nga hilway kon sa diin ginatahod ang ila kinamatarung sa kaugalingon nga determinasyon.

BHB-Lanao, nakig-isa sa Ramadan