Daku nga bagay ang ₱100 dugang sa adlawan nga sweldo

,

Daku nga bagay para sa mga mamumugon ang ₱100 subsidyo nga pangdugang sa adlawan nga sweldo, labi na sa mga industriya kag serbisyo nga “esensyal” sa panahon sang pandemya. Madamo sa ila ang wala sang kasiguruhan sa trabaho, nagabaton sang wala pa sa adlawan nga minimum, kag napaidalom sa areglo nga “no work, no pay.”

Lakip diri si Andrea, mamumugon sa isa ka restawran nga nagabukas-sira depende sa lebel sang lockdown. Isa ka tuig na siya nga kontraktwal kag nalansang sa ₱336 ang iya nga sweldo.

Bentaha man ini kay Bob, mamumugon sang ahensya nga ginakontrata sang isa ka kumpanya sa internet, nga nagasweldo lang sang ₱400 kada adlaw.

Kon sundon, dapat gani ₱200 ang dugang, suno kay Mon, isa ka delivery rider nga nagakita sang ₱500 kada adlaw. Sa iya nga pagtan-aw, indi man ini imposible labi na nga daku ang ginakita sang kumpanya bangud madamo ang nagasalig sa ila nga serbisyo.

Bisan pa nagasweldo sang ₱1,300 kada adlaw, pabor man sa ₱100 dugang ang mga mamumugon sa call center nga si Karla. Siling niya, dapat lang ihatag ang dugang para man makalagas bisan paano sa makabuhi nga sweldo ang mayorya sang mga mamumugon.

Daku nga bagay ang ₱100 dugang sa adlawan nga sweldo