“Dili angay nga mosalig sa US sa depensa sa Pilipinas”—PKP

,

Dili angayang ihikot sa Pilipins sa US ang pagdepensa niini sa West Philippine Sea batok sa pagpangawkaw sa China. Kini ang pamahayag sa Partido sa pagsugod sa 10 ka adlaw nga Balikatan 2021 niining Abril 13.

Ang Balikatan, tinuig nga pagbansay tali sa hukbo sa US ug Pilipinas, ginalunsad karon sa lain-laing bahin sa Luzon. Mas gamay ang ihap sa tumatambong dinhi karong tuiga (736 ka sundalong Pilipino ug 225 ka Amerikano) kumpara sa mga nangagi.

Pinaagi sa Balikatan, ginapagawas nga US ang bugtong masaligan sa Pilipinas batok sa pagpangilog sa China sa kadagatan sa nasud pinaagi sa mga barkong milisya, Coast Guard ug dagkung barkong pang-isda.

Usa sa mga yawe ang Balikatan aron bansayon sa US ang AFP aron maghatag og suporta sa mga pwersa sa mga operasyon niini sa ubang nasud, ilabina sa Asia-Pacific. Sama sa nangagi, ginapakita ug palig-onon sa Balikatan 2021 ang kontrol sa US sa doktrina ug mga operasyon sa AFP. Pagrabehon niini ang pagpatuman sa mga operasyong kontra-insurhensiya kung asa mga sibilyang Pilipino ang biktima.

“Mas makasisilag ang Balikatan karong tuiga atubangan sa nagkabangis nga gyerang pagpanumpo nga ginalunsad sa AFP sa kabanikanhan,” matud sa Partido Komunista ng Pilipinas. Sukwahi, tungod sa hilabihan ka dugay nga pagsalig sa Pilipinas sa militar sa US, nagpabiling walay katakus ang AFP nga depensahan ang kaugalingong mga teritoryo.

"Dili angay nga mosalig sa US sa depensa sa Pilipinas"—PKP