IMF-World Bank, mangingilog og yuta ug kontra-kinaiyahan

,

Giduyugan sa usa ka online nga koordinadong protesta sa mga progresibong organisasyon ang pag-abli sa Spring Meeting o tigum sa mga lider sa International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) niadtong Abril 11. Sa maong tigum ginagambalay sa mga programa ug ginahisgutan ang isyu sa Covid-19, pautang ug climate change. Sama sa nangagi, mipostura ang IMF-WB nga “makikinaiyahan” ug gianunsyo ang plano niining “tangtangon” ang utang sa kabus nga nasud nugti sa pagpatuman sa mga “green investment” o “makikinaiyahang” mga proyekto. Sa aktwal, pagpadayon lamang kini sa neoliberal nga adyendang ginaduso sa institusyon sa tibuok kalibutan. Sa aktwal, ginagamit lamang niini ang maong mga proyekto aron iduso ang malukpanong pagpangawkaw ug kumbersyon sa mga kalasangan ug umahan sa kadaot sa kinaiyahan ug panginabuhian sa bulnerableng mga komunidad nga nagsalig dinhi.

Nagagamit ang IMF-WB pareho sa direktang pamuhunan ug pautang sa mga nasud ug korporasyon aron hatagag dalan ang pagpangilog og yuta. Matud sa usa ka pagtuon sa International Development Association, direktang gipondohan sa IMF-WB ang mokabat sa 14 ka dagkung konsesyon sa pagpangilog sa yuta sa lain-laing mga kumpanya sa dili moubos sa 900,000 ektaryang kayutaan sa Africa, Latin America, South ug South East Asia gikan 2006 hangtud 2016. Dugang pa dinhi ang pautang nga gihatag niini sa mga pribadong kumpanya nga nangawkaw sa dili moubos sa 700,000 ka ektaryang kayutaan sa maong mga lugar.

labing dautan niini ang mga konsesyong gipondohan sa International Finance Corporation (IFC), ang ahensya sa WB na direktang namuhunan sa mga pribadong kumpanya. Lakip sa mga gipondohan niini ang operasyon sa mina sa bauxite sa kumpanyang Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) sa Papua New Guinea. Mikabat sa $200 milyon (₱9.6 bilyon sa bayluay $1=₱48) ang gipautang sa IFC sa kumpanya niadtong 2016 alang sa pagpalapad sa operasyon niini. Nagresulta kini sa pagpalayas sa 150,000 Guinean gikan sa ilang yutang kabilin ug pagkahilo sa mga suba nga tinubdan nila sa tubig ilimnun. Ginapondohan usab niini ang susamang proyekto sa Myanmar nga nagresulta sa pagpalayas sa 16,000 ka mag-uuma ug katutubong Karen gikan sa 23 ka komunidad.

Sa kapin 30 ka nasud, aktibo usab nga ginapondohan sa IFC ang lain-laing konsesyon sa pagpangilog og yuta pinaagi sa lokal nga kasosyo niining mga bangko ug pribadong institusyon sa pautang.

Sa Pilipinas, ginaduso karon sa WB ang programang Support to Parcelization of Lands for Individual Titles, usa ka programa sa pagbulag sa mga titulo aron mas paspas kining mapalit sa langyawng mga kumpanya nga planong magtukod sa mga “mega farm” o mga plantasyon. Langkob niini ang halos 1.4 milyong ektaryang yutang agrikultural nga ginaugmad sa halos usa ka milyong mag-uuma. Niadtong milabayng tuig, nakadawat na ang nasud sa pautang gikan sa WB nga nagkantidad og $370 milyon (₱17.8 bilyon) alang dinhi.

Kontra-kinaiyahan

Ginapagawas sa WB nga naggahin kini og “climate funds” o pondo alang kuno sa pag-amping sa kinaiyahan ug pagbatok sa climate change. Bisan paman, nabutyag nga halos 70% sa mga programang ginapondohan niini mao ang mga proyekto alang sa pagprodyus sa kuryente sama sa mga megadam ug mga planta sa kuryente nga ginapadagan sa karbon sa 12 ka nasud. Notoryus ang maong mga proyekto sa pagpalayas sa tanang mga komunidad ug nagresulta og grabeng kadaot sa kinaiyahan.
Matud sa datos sa WB niadtong 2015, ang Pilipinas ang nag-una sa mga nasud nga nakakuha sa pinakadakung pagpamuhunan ($4.9 bilyon o ₱235.2 bilyon) alang sa maong mga proyekto, sunod ang South Africa, Chile ug Malaysia. Sa tibuok kalibutan, pinakadaku ang ginabubu niining pondo ($1.2 bilyon o ₱57.6 bilyon) para sa San Buenaventura Power Plant sa Mauban, Quezon. Mikabat usab sa $937 milyon (₱45 bilyon) ang gibubu niini alang sa Therma Visayas Power Plant sa Toledo City, Cebu. Parehong ginapadagan sa karbon ang maong mga planta.

Niining Marso, nagpagawas og bag-ong mga palisiya ang WB aron kuno batukan ang climate change. Bisan paman, daghan ang mibatikos dinhi tungod kay wala gilakip sa mga komitment niini ang paghunong sa pagpondo sa mga proyektong nagagamit og fossil fuel ug coal.

IMF-World Bank, mangingilog og yuta ug kontra-kinaiyahan