“Indi magsalig sa US sa depensa sang Pilipinas”—PKP

,

Indi dapat ihigot sang Pilipinas sa US ang pagdepensa sini sa West Philippine Sea batuk sa pagpang-agaw sang China. Ini ang pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa pag-umpisa sang 10-adlaw nga Balikatan 2021 sining Abril 13.

Ang Balikatan, tuigan nga paghanas sa tunga sang mga suldado sang US kag Pilipinas, ginahiwat subong sa nagkalainlain nga bahin sang Luzon. Mas gamay ang numero sang tumalambong diri subong nga tuig (736 suldado nga Pilipino kag 225 Amerikano) kumparar sa mga nagligad.

Paagi sa Balikatan, ginapagwa nga US ang solo nga madangpan sang Pilipinas batuk sa pagpang-agaw sang China sa kadagatan sang pungsod paagi sa mga barko nga milisya, Coast Guard kag mga daku nga barko nga pangisda.

Isa sa mga yabi ang Balikatan para hanason sang US ang AFP para maghatag sang suporta sa mga pwersa sini sa mga operasyon sa gwa sang pungsod, labina sa Asia-Pacific. Pareho sa nagligad, ipakita kag palig-unon sang Balikatan 2021 ang kontrol sang US sa doktrina kag mga operasyon sang AFP. Pagapaigtingon sini ang pagpatuman sang mga operasyon kontra-insurhensya nga ang biktima mga sibilyan nga Pilipino.

“Mas makasuluka ang Balikatan subong nga tuig sa atubang sang kapintas nga gera sang pagpamigos nga ginalunsar sang AFP sa kaumhan,” suno sa PKP. Kabaliskaran, bangud sa tuman kadugay nga pagsandig sang Pilipinas sa militar sang US, nagapabilin nga wala sang ikasarang ang AFP nga magtindog sa kaugalingon nga depensahan ang iya mga teritoryo.

“Indi magsalig sa US sa depensa sang Pilipinas”—PKP