9 ka sundalo, napatay sa mga opensiba sa BHB

,

Siyam ka sundalo ang napatay samtang siyam usab ang nasamdan sa mga taktikal nga opensiba sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya sa Abra, Camarines Sur, Sorsogon, Bohol ug Bukidnon sa milabayng mga semana. Samtang 16 ka sundalo usab ang nataho nga napatay sa mga operasyon sa BHB sa isla sa Negros niadtong Marso.

Giambus sa BHB-Bohol niadtong Abril 26 ang mga elemento sa CAFGU ilalum sa kumand sa 47th IB sa Barangay Aloja, Batuan, Bohol. Duha ang nataho nga napatay.

Sa Abra, usa ka elemento sa CAFGU ang napatay sa Barangay Poblacion, Lacub niadtong Abril 24. Sa Sorsogon, usa pa ka elemento sa CAFGU nga nagsilbing ahenteng paniktik sa 31st IB ang gipatay sa Barangay Sta. Cruz, Barcelona niadtong Abril 23.

Sa Bukidnon, naglunsad og operasyong haras ang BHB batok sa mga sundalo sa 8th IB nga nagbantay sa kumpanya sa konstruksyon sa UBI sa Purok 6, Barangay San Roque sa lungsod sa Quezon niadtong Abril 20. Usa ka sundalo ang napatay samtang tulo ang nasamdan.

Sa usa ka kontra-atake sa BHB-Camarines Sur niadtong Abril 5, napatay ang upat ka sundalo sa 96th IB ug lima ang nasamdan sa Barangay Del Carmen, Lagonoy. Pipila ka oras human kini, gipabuthan sa mga Pulang manggugubat ang trak sa militar sakay ang merespondeng mga sundalo.

SA NEGROS ORIENTAL, giambus sa mga Pulang manggugubat ang nag-operasyong yunit sa 62nd IB sa Mabanga, Barangay Bagtik, La Libertad niadtong buntag sa Marso 15. Kinse ka sundalo ang napatay sa 30-minutong panagsangka samtang siyam ang nasamdan. Sa Negros Occidental, usa ka sundalo usab ang napatay dihang pabuthan sa BHB ang detatsment sa CAFGU sa Barangay Sikatuna, Isabela niadtong Marso 7.

9 ka sundalo, napatay sa mga opensiba sa BHB