Ambus sa Panay

,

Lima ka suldado nga Scout Platoon sang 61st IB ang napatay samtang lima ang napilasan sa ambus sang BHB-Panay sa dulunan sang Miag-ao, Iloilo kag Sibalom, Antique sang Mayo 15. Ang yunit militar nga ini imbolbado sa pagmasaker sa Tumandok 9 kag pagpatay sa upisyal sang barangay sa Miag-ao kag lider mangunguma nga si John Farochilin sang nagligad nga tuig.

Ambus sa Panay