Ang mga dam ni Enrique Razon, Jr.

,

Tulo sa labing makamatay nga proyektong dam sa nasud karon ang adunay kalabutan sa mga negosyo ni Enrique Razon, Jr., nga gitawag og usa sa mga “Dutertegarch” o dagkung oligarko nga gipaburan ni Duterte. Kini mao ang Jalaur Megadam Project sa Iloilo nga nakatakdang magsuplay og kuryente sa kumpanyang More Power, ang Wawa Dam Project sa Montalban, Rizal nga magasuplay og tubig sa kontrolado niyang Manila Water Company, ug ang wala pa nasugdang dam sa Chico River sa Kalinga. Ang maong mga proyekto gitukod sa mga yuta ug suba sa mga lumad lakip ang mga Tumandok sa Panay, Remontado-Dumagat sa Rizal ug Igorot sa Kalinga.

Ang maong mga lugar adunay taas nga kasaysayan sa pagsukol sa mga residente, ug sa bangis nga kampanyang pagpanumpo aron pahilumon sila. Kaylap sa maong mga erya ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay, iligal nga pagpangaresto ug detensyon, ug pugos nga pagpabakwit.

Dili sama sa ubang kumprador, dayag nga misuporta si Razon sa pasismo ni Duterte. Niadtong 2017, gipadayag niya ang iyang tiranikong laraw nga dili molampos ang unsamang programa sa imprastruktura kung dili kini ipatuman ilalum sa usa ka diktadurya.

Ang mga dam ni Enrique Razon, Jr.