Joseph Canlas, dobleng biniktima ng estado

,

Daan-daang aktibista at magsasaka na lulan sa 20 sasakyan ang nagkaraban tungong Arayat, Pampanga upang ihimlay ang abo ni Joseph Canlas noong Mayo 14. Namatay si Canlas, bise-presidente ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, noong madaling araw ng Mayo 11 dulot ng mga kumplikasyong dala ng Covid-19. Inaresto siya noong Marso 30 at dalawang buwang idinetine sa siksikang kulungan sa Angeles City at City of San Fernando kung saan nahawa siya ng bayrus. May edad na si Canlas at may sakit na dayabetis.

Joseph Canlas, dobleng biniktima ng estado