Rali para sa ayuda, ginlunsar sa Kongreso

,

Nagpiket ang 10k Ayuda Network sang Mayo 17 sa atubang sang Kongreso sa Quezon City para manawagan sang gilayon nga ayuda para sa tanan, pagpasar sang ₱10,000 Ayuda, subsidyo para sa ₱100 adlawan nga saka sweldo, bayad nga “leave” bangud sa Covid-19 kag ₱15,000 subsidyo sa mga mangunguma. Gindungan ang paghulag sa pagbukas sang sesyon sang Kongreso.

Ginsumiter sang grupo kay Rep. Stella Quimbo, prinsipal nga awtor sang Bayanihan 3 sa Kongreso, ang petisyon para sa signipikante nga ayuda nga ginpirmahan sang 14,000 indibidwal.

Ang 10k Ayuda Network isa ka alyansa sang mga sektoral nga organisasyon nga gintukod sang Mayo 15 para iduso ang panibag-o nga serye sang pagpanagtag sang ayuda sa mga pamilya nga nag-antus sa idalom sang mga lockdown.

Batuk sa pagpahalin. Nagasulunod nga protesta sang Mayo 17 kag 19 ang ginlunsar sang mga mamumugon sang Alaska Milk Corporation sa San Pedro, Laguna pagkatapos magpamahug ang maneydsment sang malaparan nga pagpahalin sa kumpanya. Ang Alaska Milk ginapanag-iyahan sang Royal FrieslandCampina, isa ka multinasyunal nga kumpanyang Dutch.

Hilwayon si Sasah Sta. Rosa! Nagprotesta ang mga pamatan-on sa atubang sang Ateneo de Naga University, Main Campus sa Naga City sang Mayo 14 para ipanawagan ang paghilway kay Sasah Sta. Rosa sang Jovenes Anakbayan kag buyukon ang administrasyon sang unibersidad nga magsuporta.

Rali para sa ayuda, ginlunsar sa Kongreso