Mga protesta

,

DUTERTE WAKASAN NA. Inilunsad sa pamamagitan ng online press conference noong Hunyo 3 ang kilusang “Duterte Wakasan Na,” isang pormasyong magbubuklod sa lahat ng pwersang naghahangad na wakasan ang paghahari ng rehimeng Duterte at ang serye ng mga bigo at mapaminsalang mga patakaran nito. Tinuligsa ng mga koordineytor nito ang planong pagtatambal ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte sa eleksyong pampresidente sa 2022.

Ang alyansang ito ay bunga ng petisyong “Save the Nation! Duterte Resign!” na pinangunahan ng mga manggagawa sa kalusugan.

PROTESTA LABAN SA BACIWA-PRIMEWATER. Nagprotesta noong Mayo 3 ang mga manggagawa ng Bacolod City Water District (BACIWA) sa harap ng bahay ng direktor nito na si Mona Dia Hardin sa Bacolod City para tutulan ang iligal na pagtanggal sa 60 manggagawa at pagbenta niya ng BACIWA sa Primewater ng pamilyang Villar.

PROTESTA DE MAYO. Nagpiket sa harap ng Department of Education noong Mayo 28 ang mga guro, suot ang tradisyunal na damit na pang-Flores de Mayo, para igiit na ibigay na ang alawans na pang-internet, nararapat na dagdag na sweldo at iba pang benepisyo.

PAGKILOS PARA SA AYUDA. Sunud-sunod na mga protesta ang inilunsad ng mga demokratikong organisasyon sa huling mga araw ng Mayo upang igiit ang ₱10,000 ayuda para sa lahat, ₱100 subsidyo sa sahod at ₱15,000 subsidyo para sa produksyon. Ito ay bago inaprubahan ng Kongreso ang Bayanihan 3, na naglaan ng kakarampot na ₱2,000 ayuda para sa lahat at ₱30 bilyon hanggang ₱45 bilyong kabuuang pondo para sa mga manggagawa, magsasaka at umuwing mga migranteng Pilipino. Isiningit dito ang ₱54.6 bilyong pondo para sa pensyon ng retiradong mga upisyal ng militar. Habang bumoto para rito ang blokeng Makabayan, nanawagan ito ng ibayong paglaban para sa makabuluhang ayuda.

Mga protesta