Insidente sa Masbate, imbestigahan sa NDFP

,

Pagahimuon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang imbestigasyon sa insidente sa pagkadamay sa mga sibilyan sa armadong aksyon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate niadtong Hunyo 6 sa Barangay Anas, Masbate City.

Matud sa NDFP, ang maong imbestigasyon obligasyon niini ilalum sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga giuyunan niini ug sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Ipahigayon ang imbestigasyon subay sa mga balaod ug lagda sa demokratikong gubyernong sa katwan ug hukbong bayan. Kung adunay kasong kriminal (gituyo o grabeng pagpasagad), mamahimong pasakahan ang mga sad-an sa korteng militar o hukumang bayan.

Gitin-aw sa NDFP ang hurisdiksyon niini human ang pagpamugos sa AFP ug sa rehimeng Duterte nga “isurender” sa BHB ang nalambigit nga mga manggugubat. Matud niini, walay ligal ug moral nga baruganan ang GRP nga imbestigahan o taralon ang kinsamang myembro sa rebolusyonaryong kalihukan, bisan mapamatud-an silang sad-an. Ang hustong mekanismo alang niini mao ang gitukod nga Joint Monitoring Committee nga dugay nang gipanawagan sa NDFP nga tahuron sa GRP.

Ayha niini, gipadangat sa BHB-Masbate ug BHB-Bicol ang pahasubo ug hugot nga pagpuna niini sa kaugalingon sa pagkamatay sa manag-ig-agaw nga si Kieth, 21, ug Nolven Absalon, 40, ug sa pagkasamad sa 16-anyos niyang anak. Kadungan sa pagpuna sa kaugalingon, nangayo og pasaylo ang BHB-Bicol sa pamilyang Absalon ug nagpadayag og kaandamon nga maghatag og unsamang angayang bayad sa kadaut. Matud sa pasiunang taho, nagbisikleta ang manag-agaw dihang mibusikad ang usa ka landmine sa ilang agianan. Diha-diha dayon nga namatay ang duha. Usa ka estudyante si Kieth, samtang empleyado sa usa ka kooperatiba sa elektrisidad si Nolven sa syudad.

Atubangan niini, gimakmak sa NDFP ang AFP sa paggamit sa insidente aron magpakaylap og sayop nga impormasyon kalabot sa lehitimong paggamit sa mga command-detonated landmine ilalum sa mga internasyunal nga balaod.

Kinasingkasing usab nga nangayo og pasaylo sa pamilya ang liderato sa Partido Komunista ng Pilipinas ug BHB. Matud niini, kinahanglang makuting aseson ug puntingon sa yunit sa BHB ang mga kahuyangan ug kasaypanan sa nahitabong insidente aron tul-iron kini.

Insidente sa Masbate, imbestigahan sa NDFP