Mga protesta

,

Protesta sa Washington. Naglunsad og protesta ang mga Filipino-American atubangan sa embahada sa Pilipinas sa Washington D.C. sa US niadtong Hunyo 16 pipila ka adlaw ayha ang ika-75 kasumaran sa paghatg sa US og mini nga kagawasan sa Pilipinas. Nanawagan sila nga suportahan ang balaodnon nga Philippine Human Rights Act sa Kongreso sa US.

CARP33. Sa ika-33 ka tuig sa Comprehensive Agrarian Reform Program niadtong Hunyo 10, nagprotesta atubangan sa Department of Agrarian Reform ang mga mag-uuma aron kundenahon ang kawalay tinuod nga reporma sa yuta. Gimakmak usab nila ang mga kamandoan sa ahensya nga nagpapaspas sa proseso sa kumbersyon sa mga yutang agrikultural ug nagtugot nga bahinon ang mga kolektibong certificate of land ownership sa mga benepisyaryo.

Padyak alang sa #HRDay7. Nagbisikleta isip protesta gikan Liwasang Bonifacio padulong sa Korte Suprema sa Lungsod sa Maynila niadtong Hunyo 10 ang mga kapamilya ug tigsuporta sa giarestong mga unyonista ug midya niadtong Disyembre 10, 2020.

Mga protesta