Sa ika-123 Adlaw sa Kagawasan: Pagyukbo ni Duterte sa China ug US

,

Gidumdum sa demokratikong mga sektor ang ika-123 nga Adlaw sa Kagawasan niadtong Hunyo 12 pinaagi sa usa ka protesta atubangan sa embahada sa China sa Makati City.

Gikundena nila ang pagbaligya ni Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea sa China bugti sa suhol, utang ug pabor. Gimakmak usab nila ang pagsulay niyang bag-ohon ang konstitusyon aron hatagag gahum ang mga langyanwg korporasyon nga hingpit nga panag-iyahan ang mga empresa sa mga estratehikong industriya ug mga kayutaan sa nasud.

Nagtapok una ang mga raliyista sa Quezon City ug Rajah Sulayman sa Maynila ayha miadto sa embahada. Aduna usay susamang mga protesta sa Zambales, Cavite, Cebu, Bacolod ug Davao.

Duha ka adlaw ayha niini, gisuspinde ni Duterte ang proseso sa pagbasura sa dili patas nga Visiting Forces Agreement tali sa Pilipinas ug US sa ikatulong higayon. Kini human isumite sa mga upisyal sa rehimen ang giusab nga kasabutan nga nag-unod sa dugang nga mga maki-US na probisyon. Nag-una dinhi ang paggamit sa US sa mga teritoryo sa Pilipinas nga nag-atubang sa South China Sea isip han-ukanan sa mga misayl ug armas aron sagngon ang mga atake sa China. Kabahin kini sa pakanang Pacific Deterrence Initiative nga nagtinguhang protektahan ang US. Bugti sa dugang nga mga teritoryong isurender sa rehimen ang mga armas ug ayudang militar nga gisaad sa US sa Armed Forces of the Philippines.

Sa ika-123 Adlaw sa Kagawasan: Pagyukbo ni Duterte sa China ug US