Silyab Pamphlet | Ang Covid-19 variants at ang pananagutan ng imperyalismo sa paglala ng pandemya

, ,

Download here
Pilipino: PDF
Bikol: PDF

Silyab Pamphlet | Ang Covid-19 variants at ang pananagutan ng imperyalismo sa paglala ng pandemya