Kalatas June 2021 | Ika-5 taon ni Duterte sa poder, sinalubong ng protesta

, ,

Sinalubong ng mamamayan ng kilos-protesta ang ikalimang taon bilang pangulo ni Duterte noong Hunyo 30. Sa Timog Katagalugan, tumungo ang mga militanteng organisasyon sa pamumuno ng Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog (BAYAN-ST) sa San Pedro, Laguna upang ipanawagan na wakasan ang limang taong tiraniya ng rehimeng Duterte.

Sa pagkilos, iniladlad nila ang isang mural na nagpapakita ng limang taon sa ilalim ng pasistang rehimeng Duterte. Nasa unahan ng kanilang martsa ang istrimer na may panawagang “Wakasan ang limang taong kagutuman, kahirapan at pamamasista sa ilalim ng rehimeng US-Duterte”.

Ayon sa BAYAN-ST, “Sa loob ng limang taong pagkapangulo ni Duterte, binalot ng karahasan, intimidasyon, paglabag sa karapatang-pantao, pagpapahirap, at kagutuman ang buong bansa na lalo pang inilantad sa gitna ng lumalalang krisis pangkalusugan at ekonomya.”

Kinundena ng grupo ang kapalpakan at kainutilan ng rehimen sa ilalim ng pandemyang COVID-19, mga neoliberal na patakaran, labis-labis na kurapsyon at kroniyismo, kapabayaan sa mga manggagawa at magsasaka, at iba pa. Ipinahayag din ng grupo ang labis-labis na disgusto sa kapit-tuko sa kapangyarihan ni Duterte.

Nanawagan ang mga militanteng grupo ng hustisya sa mga krimen ng rehimeng Duterte. Idiniin ng BAYAN-ST na ang rehiyong Timog Katagalugan ang isa sa mga hotspot ng kabi-kabilang pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang tao sa ilalim ng rehimen. Noong Marso 7, naganap ang Bloody Sunday masaker. Tinaguriang “Huli” Week ang Semana Santa kung saan dinakip ang ilang mga kilalang lider at aktibista sa rehiyon. Sa buwang ito, pinaslang sa madugong kampanyang kontra-iligal na droga ang 16-taong gulang na si Johndy Maglinte sa Biñan, Laguna dahil nasaksihan niya ang pagpatay ng mga pulis sa kasamahan niyang si Antonio Dalit. Noong madaling araw ng Hunyo 25, nireyd at dinakip ang mag-asawa at organisador ng mga magsasaka na sina Dana Marie Marcellana at Christian Relao at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso.

Pagtatapos ng BAYAN-ST, “Hindi na maatim pa ng mamamayan ang ilang taong pagpapahirap ng rehimeng Duterte, marapat lamang na patalsikin ang inutil, pahirap, at pasistang rehimeng Duterte at wakasan na ang paghahari-harian nito.”###

Kalatas June 2021 | Ika-5 taon ni Duterte sa poder, sinalubong ng protesta