Kalatas June 2021 | Wala akong ibang sadya

, ,

Wala akong ibang sadya
ni Ka Yana

Wala akong ibang sadya
sa pakikibakang ginawa
Kundi ang mapalaya ka,
Ang makita kang maginhawa,
at ligtas sa pagdurusa

Kaming mga anak mo,
laon nang binubusabos,
dinarahas,
At kaylangan kong may magawa,
upang ang katarungan
ay maihandog sa ‘yo, aking Ina

Walang ibang sadya,
panahon at buhay ko rin ay itataya,
Mahanap lamang ang lunas,
sa sakit ng bayang naaagnas

Pambubusabos ay tiyak ding
magwawakas,
Armas ang hahawan ng landas
Hadlangan man nitong rehas,
Diwa ay pilit aalpas

Sapagkat walang ibang sadya,
sa pakikibaka kong ginawa,
wala akong pag-aalinlangan,
ipagpapatuloy ang sadya
para sa kalayaang
pinaghihirapang makuha

At kung sakali man
panahon ko’y kapos na
Alam kong nariyan ka
iisa ang aking sadya
At marami pang tulad nating dalawa
Nakikibaka para sa kalayaang sadya!

Kalatas June 2021 | Wala akong ibang sadya