DDoS attack sa AFP, DOST sa alternatibong midya

,

Gibutyag sa Quirum Media, organisasyon sa cybersecurity nga nakabase sa Sweden, sa usa ka taho niadtong Hunyo 22 nga ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Department of Science and Technology (DOST) ang nagpaluyo sa mga distributed denial-of-service (DDoS) attack sa mga grupong Bulatlat, Altermidya ug Karapatan. Nagsugod ang mga atake niadtong tunga-tunga sa Mayo ug mipungkay naidtong tunga-tunga sa Hunyo ug nagapadayon hangtud karon. Sa DDoS, ginadumog sa pipila ka milyong misulod sa website aron mohinay kini.

Kadungan usab niini ang mga DDoS attack sa website sa Philippine Revolution Web Central (PRWC sa http://www.cpp.ph) nga nagbunga sa matag karon-ug-unya nga pagkawala niini. Gigamit usab sa AFP ang mga pekeng akawnt sa Twitter aron iduso ang kumpanya nga temporaryong ipaundang ang akawnt sa PKP (@prwc_info) ug hingpit nga pagpapha sa akawnt sa upisyal niini sa impormasyon (@marco_cpp).

Matud sa Qurium, ang mga IP address nga gigamit sa mga pag-atake direktang lambigit sa upisina sa militar sa Taguig City, ug sa proyektong Philippine Research, and Government Information Network sa DOST. Ginapaimbestigahan karon sa Kongreso ang insidente.

Samtang gisulod usab sa dili-awtorisadong mga elemento ang membership application o app sa 1Sambayan niadtong ikaduhang semana sa Hunyo. Gitoohan sa grupo nga hinimuan kini sa mga karibal niini sa pulitika.

DDoS attack sa AFP, DOST sa alternatibong midya