Ang Pintuan

Ang Ang Pintuan ay halaw mula sa mga tunay na pangyayari sa isang pamilyang magsasaka na naging biktima ng batas militar ni Duterte sa lalawigan ng North Cotabato. Akda ito ni Aratiles.SMR, isang Pulang mandirigma at istap ng Pasabilis! SMR.

Download PDF: Pilipino | Bisaya

AP-01
AP-02
AP-03
AP-04
AP-05
AP-06
AP-07
AP-08
AP-09
AP-10
AP-11
AP-12
AP-13
Ang Pintuan