Datos | July 2021: Hinggil sa mapanlinlang na BDP

Download here
Pilipino: PDF

Datos | July 2021: Hinggil sa mapanlinlang na BDP