3 ka armas, nakumpiska sa BHB-Eastern Samar

,

Nakumpiska sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar ang usa ka ripleng R4 dihang giambus niini ang nag-operasyong tropa sa 52nd IB sa Sityo Casapa, Denigpian, Dolores, Eastern Samar niadtong Hulyo 3.

Upat ka adlaw human niini, gipabusikaran sa usa ka yunit sa BHB ang detatsment sa Sityo Casapa, Barangay 4 Poblacion, Jipapad. Lima ang napatay lakip ang upisyal sa kumand sa detatsment, samtang upat ang nasamdan. Nakumpiska sa mga sundalo ang tig-usa ka pistolang Gloc ug kalibre .45 pistola.

Sa Northern Samar, gilunsad sa mga yunit sa BHB ang duha ka operasyong isnayp batok sa 20th IB niadtong Hulyo 8 sa mga barangay sa San Jose ug Epaw sa Las Navas.

Upat ang napatay samtang 17 ang nasamdan sa tropa sa 9th ID sa ambus sa BHB-Masbate niadtong Hulyo 10 sa buntag. Pasulod ang 24 ka elemento sa mga sundalo sa Sityo Balunos, Barangay Rizal, Dimasalang dihang giambus sila sa BHB. Dugang ang mga naambus sa 1,000 ka pwersang sundalong nangutingkay sa tibuok Masbate sa milabayng duha ka bulan.

Gitago sa 3rd Marine Battalion Landing Team ang ihap sa kaswalti sa han-ay niini human giambus sa usa ka yunit sa BHB-Palawan niadtong Hulyo 13. Nagbaktas sa Sityo Kayasan, Nicanor Zabala, Roxas, Palawan ang usa ka platun sa sundalo dihang atakehon sila sa mga Pulang manggugubat.

3 ka armas, nakumpiska sa BHB-Eastern Samar