Kontra-katawhang lehislatibong adyenda ni Duterte

,

Sa milabayng lima ka tuig, gipursigi ni Rodrigo Duterte kauban sa iyang mga alipures sa Kongreso ang pag-apruba sa klase-klaseng kontra-katawhan, anti-demokratiko ug neoliberal nga mga balaod. Pinaagi sa pagratsada sa maong mga palisiya gibangkarote ni Rodrigo Duterte ang ekonomiya sa Pilipinas ug gilubong sa kalisud ang katawhan.

Liberalisasyon sa ekonomiya

Sa usa ka pamahayag niadtong Hunyo 16, gimandoan ni Duterte ang Kongreso nga iprayoritisa ang pag-apruba sa upat ka neoliberal nga balaodnon aron tugutan ang 100% langyawng pagpanag-iya sa mga sektor sa ekonomiya nga kanhing eksklusibong ginahatag sa mga Pilipino, ug kibhangan ang buhis sa mga kapitalista.

Matud niya, kinahanglang masumite na sa iyang upisina ang Public Services Act (PSA), Foreign Investment Act (FIA) ug Retail Trade Liberalization Act (RTLA), ug ang ikatulo ug ikaupat nga pakete sa Comprehensive Tax Reform Program (CTRP) aron mapirmahan na kini sa “labing sayong panahon.” Lakip sa mga pagaablihan ang pagpanag-iya sa pangpublikong mga kayutaan, natural nga bahandi, institusyong pang-edukasyon, transportasyon, masmidya, retail ug negosyo.

Tumong usab sa duha ka pakete sa CTRP nga pagaanon ang palas-anong buhis sa mga kapitalista sa takuban sa pagpasayon sa mga buhis sa kabtangan ug kapital nga kita, ug pagkibhang sa buhis sa negosyo.

Ginadahum nga unod sa State of the Nation Address ni Duterte sa Hulyo 26 ang maong mga balaodnon, lakip ang pag-amyenda sa mga probisyon sa ekonomiya sa konstitusyon nga gipakete isip Resolution of Both Houses (RBH) No. 2. Pasado na sa ikatulong pagbasa ang FIA ug RTLA, ug sa ikaduhang pagbasa ang PSA ug RBH No. 2.

Una nang gipatuman ni Duterte ang Rice Liberalization Act niadtong 2018 nga nagresulta sa pagbaha sa imported nga bugas sa nasud ug pagkalugi sa lokal nga mga mag-uuma sa humay. Niadto lamang 2020, mikabot sa ₱90 bilyon ang nawad-an og kita sa mga mag-uuma. Sa pagtuon sa Anakpawis Partylist, nagtaho sa pagkahagba sa produksyon sa humay sa 27 ka prubinsya tungod sa pagpasagad ug liberalisasyon sa rehimen sa sektor. Kini samtang misaka ang presyo sa bugas sa lokal nga merkado og hangtud 31% sa parehong panahon.

Paantus nga dugang buhis

Pinakabug-at sa tanang mga palisiyang gipatuman ni Duterte ang mga repormang buhis nga direktang ginapas-an sa katawhan. Sa sinugdanan pa lang sa iyang termino, gipahamtang na niya ang paantus nga TRAIN Law nga midugang sa buhis sa konsumo ug lana nga nagresulta sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton.

Taliwala sa pandemya, gipahamtangan niya og dugang 10% nga buhis ang ginaimport nga krudong lana ug ang gagmayng negosyo sa internet. Plano pa niyang magpahamtang og buhis sa mga serbisyong online ug uban pang produktong pagkaon.

Samtang gipatas-an ang buhis sa ordinaryong katawhan, gikibhangan usab niya gikan 30% ngadto sa 25% ang buhis nga ginabayaran sa dagkung korporasyon pinaagi sa ikaduhang pakete sa TRAIN nga gitawag og Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o Create Law nga giratsada niadtong 2020. Gibanabana nga mikabat sa ₱251 bilyon ang mawala nga rebenyu sa gubyerno sulob sa duha ka tuig sa panahong gikinahanglan kaayo kini sa nasud. Gihatagan usab niini og klase-klaseng insentiba ang mga korporasyon.

Anti-demokratikong mga palisiya

Notoryus si Duterte sa pag-apruba sa anti-demokratikong mga balaod aron pig-oton ang iyang mga karibal sa pulitika ug ipiton ang ilang mga negosyo. Taliwala sa pandemya niadtong Hulyo 2020, napalusot ni Duterte ang kontrobersyal nga Anti-Terrorism Law nga nagalapas sa unibersal nga mga tawhanong katungod. Nag-unang ginatarget niini ang mga kritiko sa rehimen.

Niadtong Mayo 2020, gihulhugan usab ni Duterte ang iyang supermayorya sa Kongreso nga patyon ang prangkisa sa ABS-CBN. Nahimong target sa iyang pagpamig-ot ang istasyon tungod kay wala kuno niini gi-ere ang iyang mga pasundayag sa eleksyon niadtong 2016. Niadtong 2018, nahimong kontrobersyal usab ang pagtangtang ni Duterte sa badyet sa iyang mga kabangi nga kongresista.

Kontra-katawhang lehislatibong adyenda ni Duterte