Mga protesta

,

Makatarunganong suhulan. Nagprotesta ang 300 ka drayber sa serbisyong deliberi nga Food Panda sa Davao City niadtong Hunyo 15. Gimakmak nila ang kumpanya sa ubos kaayong suhulan, dili makatarunganong pagtangtang sa pipila ka drayber ug pagpaabaga kanila sa balayrunon sa pagkuha og permit.

Duque, palagputon. Gilabay og kamatis sa mga mamumuo sa panglawas sa pagpanguna sa Alliance of Health Workers ang logo sa Department of Health (DOH) atubangan sa upisina niini sa Maynila niadtong Hulyo 16 aron kundenahon ang kawalay benepisyo, pagpasagad ug kapalpakan sa rehimeng Duterte nga tubagon ang ilang pangayo. Gipanawagan usab nila ang pagpalagpot sa pwesto sa inutil nga si Sec. Francisco Duque III sa DOH.

Paantus nga oil price hike. Nagpiket ang mga progresibong organisasyon atubangan sa Petron duul sa Philippine Coconut Authority, Quezon City niadtong Hulyo 13 aron batikuson ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sa milabayng mga bulan. Misaka na og ₱5-6 ang presyo sa mga produktong petrolyo sukad Enero.

Estudyante sa Eskwelahang Bakwit, milampos. Gilunsad sa Save Our Schools Network ang gradwasyon sa hayskul sa mga estudyante sa Bakwit School niadtong Hulyo 17 sa Bantayog ng mga Bayani, Quezon City. Mitambong sa programa ang mga misuporta kanilang mga personalidad ug organisasyon.

Mga protesta