Panamilit ug pagsaludo sa 3 ka bayani sa katawhan

,

Tulo ka bayani sa katawhan ang gisaluduhan sa katawhang Pilipino sa talagsaon nilang paghigugma sa katawhan ug kahanas sa tagsa-tagsa ilang natad. Ginapaabot sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakig-unong sa kamatayon sa tigmantala nga si Jose Jaime Espina (Nonoy), dibuhistang si Leonilo Doloricon (Neil) ug lider-masa nga si Carmen Deunida (Nanay Mameng) sa Kadamay.

Namatay niadtong Hulyo 7 si Espina tungod sa kanser sa atay. Giila sa PKP ang talagsaon niyang mga tampo sa pakigbisog alang sa gawasnong pagpadayag. Isip anak sa Negros, wala siya nahadlok sa pagsuporta sa pakigbisog sa mga sakada sa tubuhan sa isla.

Nahimong lider siya sa National Union of Journalists of the Philippines kung asa gipabantog niya ang pagsukol sa pagpahilum sa midya, pagpamig-ot sa estado ug katungod sa mga mamumuo sa sektor.

Sa edad nga 63, namatay si Doloricon tungod sa mga komplikasyong tungod sa Covid-19 niadtong Hulyo 15. Usa siya ka iladong dibuhista ug pintor nga mipasiugda sa mga obrang nagasalamin sa tinuod nga kahimtang sa nasud ug sa katawhan. Ginaila siyang usa sa mga haligi sa sosyal reyalismo sa Pilipinas.

Usa sa nabantog niyang obra ang mga dibuho nga tampo niya sa Katilingban ug Rebolusyong Pilipino: Isinalarawan.

Mipanaw si Deunida niadtong Hulyo 19 sa edad nga 93. Naila siya isip isog nga lider ug nagtukod sa kahugpungan sa mga kabus nga Kadamay. Sukad sa rehimeng Marcos, maayo niyang napangulohan ang pakigbisog sa masang kabus. Nahimong yaweng lider-masa si Deunida sa pagpalagpot sa rehimeng Estrada.

Panamilit ug pagsaludo sa 3 ka bayani sa katawhan