“Teroristang” designasyon sa NDFP, binatikos

,

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ang designasyon o pagbansag ng Anti-Terrorism Council sa National Democratic Front of the Philippines bilang “terorista.” Isinapubliko ang deklarasyon noong Hulyo 19 pero noong Hunyo 23 pa ito pinirmahan.

Kaugnay nito, inatasan na ng rehimen ang Anti-Money Laundering Council na simulan ang pag-freeze sa mga akawnt ng mga indibidwal, organisasyon at institusyong inaakusahan nitong “may kinalaman” sa NDFP. Posibleng saklawin nito ang lahat ng nakipagtulungan sa NDFP negotiating panel.

Sa gayon, malinaw na paghahanda ang designasyon para sa malawakang pagtugis sa mga pwersang patriyotiko, progresibo at demokratiko na lumalaban sa pakana ni Duterte na kumapit sa poder lampas sa 2022.

"Teroristang" designasyon sa NDFP, binatikos