Kalatas July 2021 | Pasistang marines, inambus ng BHB Palawan

,

Inambus ng isang yunit ng Bienvenido Valleber Command (BVC)-BHB Palawan ang nag-ooperasyong tropa ng 3rd Marine Battalion Landing Team (MBLT) sa Sityo Kayasan, Barangay Nicanor Zabala, Roxas noong Hulyo 13, bandang alas-dose ng tanghali.

Naglalakad ang isang platun ng berdugong Marines nang pasabugan sila ng dalawang command detonated explosives. Dahil sa labis na kahihiyan, itinago ng 3rd MBLT ang siyam na patay sa kanilang hanay.

Ayon kay Andrei Bon Guerrero, bagong tagapagsalita ng BVC-BHB Palawan, “Ipinakita ng BVC ang determinasyon nito na biguin ang ambisyon ng pasistang rehimeng US-Duterte at lokal na burukratang si Jose Chavez Alvarez (JCA) na durugin ang armadong rebolusyon sa probinsya.”

Bilang sagot sa opensiba ng BHB Palawan, sampung beses na nagpasabog ng bomba sa kabundukan ang pasistang tropa na nagdulot ng labis na takot at ligalig sa mga residente. Nasira ang sakahan, kabuhayan at iba pang ari-arian ng mga residente ng Sitio Kayasan.

Kinondena ng BHB-Palawan ang desperadong hakbang ng mga pasistang militar. Ani Guerrero, lalo lamang nitong pinaaalab ang rebolusyonaryong diwa ng mga Pulang mandirigma upang tuluy-tuloy na biguin at labanan ang mga operasyong militar ng AFP.###

Kalatas July 2021 | Pasistang marines, inambus ng BHB Palawan