Metro Manila, gipailalum sa ikatulong ECQ

,

Sa ikatulong higayon, gipailalum sa enhanced community quarantine (ECQ), ang pinakahugot nga klase sa lockdown, ang tibuok Metro Manila ug Laguna gikan Agosto 6 hangtud 20 aron pugngan kuno ang pagkuyanap sa mas makatakod nga baryant sa Covid-19 nga gitawag og Delta. Gipalungtad usab ang lockdown sa syudad sa Cagayan de Oro ug Iloilo nga niadto pang Hulyo nakapailalum sa ECQ.

Daghan ang nakurat sa subling paghugot, bisan og gihatagan ang mga residente sa Metro Manila og usa ka semana sa “pagpangandam” ayha kini ipatuman. Daghang mga negosyo ang subling sirad-an ug madugangan na usab ang gagmay ug hatunga nga mga negosyo ang hingpit na nga mabangkrap. Anaa sa 80% sa maong mga negosyo ang apektado sa balik-balik nga ECQ. Gibanabanang mokabat sa ₱105 bilyon kada semana ang mawala sa ekonomiya sa NCR ug dugang nga 444,000 trabaho ang mawala.

Niadtong milabayng tuig, mikabat sa 62.1% ang nakasinati sa kasagaran hangtud sa grabeng food insecurity (kakulangon sa pagkaon) ug malnutrisyon tungod sa mga restriksyon.

Tin-aw nga ang palpak nga tubag sa rehimeng Duterte ang hinungdan sa subling paghugot sa ekonomiya ug kagutom nga siguradong masinati sa mayorya sa katawhan. Niadtong Hulyo 31 ug Agosto 5, nagprotesta ang mga progresibong grupo sa Quezon City aron iduso ang pagpanghatag og ayuda sa panahon sa ECQ. Gipanawagan usab sa mga mamumuo ang pagkontrol sa presyo sa mga batakang panginahanglan ug subling ipospon ang pagbayad sa kuryente, tubig ug mga yutilidad sa maong panahon.

Metro Manila, gipailalum sa ikatulong ECQ