Simbahan, andam nga magpatunga sa hinabing pangkalinaw

,

Luyo sa resolusyon sa Anti-Terrorism Council nga nagdeklarang “terorista” sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), andam pa gihapon ang sektor sa simbahan nga magpatunga sa hinabing pangkalinaw tali sa NDFP ug sa reaksyunaryong gubyerno sa Pilipinas.

Matud sa Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP), magpahigayon sila og mga konsultasyon sa katawhan ug iduso ang pagbalik sa panaghisgot lapas sa 2022 kaatbang ang bag-ong mapili nga mga lider. Matud sa grupo, gusto nilang mahimong sukaranan sa katawhan sa pagapiliong lider ang kaandamon niini sa hinabing pangkalinaw.

Niadtong Hulyo 22, gimakmak sa PEPP ang pagdeklara sa NDFP isip teroristang grupo. Nabalaka silang pagailhon usab nga mga “terorista” ang tanang mga misuporta sa hinabing pangkalinaw sama nila.

Simbahan, andam nga magpatunga sa hinabing pangkalinaw