8 armadong aksyon sa 6 ka prubinsya

,

Walo ka armadong aksyon ang ginlunsar sang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Negros Oriental, Northern Samar, Oriental Mindoro, Surigao del Sur, Capiz kag Agusan del Norte halin Hulyo 25 tubtob Agosto 14. Indi magnubo sa walo ka suldado ang napatay sa mga ini.

Isa ka elemento sang 62nd IB ang napatay sa mga operasyong haras sang BHB sa Negros Oriental sang Agosto 11. Isa ka pulis man ang napilasan sa Los Angeles, Butuan City sang Hulyo 27. Isa pa ka suldado ang napatay sa opensiba sa Barangay Victory, Las Navas Northern Samar sang Hulyo 9.

Oriental Mindoro. Apat ka suldado ang napatay kag duha ang napilasan sang palukpan sila sang eksplosibo sang BHB-Mindoro sa ila kampo sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro sang Agosto 4.

Ginpalukpan man sang eksplosibo sang BHB ang komboy sang anum ka salakyan militar sa Sityo Tambangan, Barangay San Juan, Bulalacao sang Agosto 14.

Capiz. Ginsilutan sang BHB si Cpl. Frederick Villasis sang 12th IB sang Agosto 11 sa Barangay Lahug, Tapaz. Nakumpiska sa iya ang isa ka pistolang Glock. Imbolbado siya sa masaker kag madamuan nga pagpang-aresto sa mga mangunguma nga Tumandok sang Disyembre 30.

Surigao del Sur. Duha ang pilason kag isa ang napatay sa tropa sang 36th IB sa operasyong haras sang BHB sa Surigao del Sur sa dulunan sang Barangay Bayogo, Madrid sang Hulyo 25. Ginpalukpan man sang BHB ang mga elemento sang 75th IB nga nagapanglighot sa Barangay Bolhoon, San Miguel sang Hulyo 29.

8 armadong aksyon sa 6 ka prubinsya