8 ka armadong aksyon sa 6 ka prubinsya

,

Walo ka armadong aksyon ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Negros Oriental, Northern Samar, Oriental Mindoro, Surigao del Sur, Capiz ug Agusan del Norte gikan Hulyo 25 hangtud Agosto 14. Dili moubos sa walo ka sundalo ang napatay sa maong mga aksyon.

Usa ka elemento sa 62nd IB ang napatay sa mga operasyong haras sa BHB sa Negros Oriental niadtong Agosto 11. Usa ka pulis usab ang nasamdan sa Los Angeles, Butuan City niadtong Hulyo 27. Usa pa ka sundalo ang napatay sa opensiba sa Barangay Victory, Las Navas sa Northern Samar niadtong Hulyo 9.

Oriental Mindoro. Upat ka sundalo ang napatay ug duha ang nasamdan dihang pabusikaran sila sa BHB-Mindoro sa ilang kampo sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro niadtong Agosto 4.

Gipabusikaran usab sa BHB ang komboy sa unum ka sakyanan sa militar sa Sityo Tambangan, Barangay San Juan, Bulalacao niadtong Agosto 14.

Capiz. Gipahamtangan og silot kamatayon sa BHB si Cpl. Frederick Villasis sa 12th IB niadtong Agosto 11 sa Barangay Lahug, Tapaz. Nakumpiska kaniya ang usa ka pistolang Glock. Lambigit siya sa masaker ug dinaghang pagpangaresto sa mga mag-uumang Tumandok niadtong Disyembre 30.

Surigao del Sur. Duha ang samaron ug usa ang patay sa tropa sa 36th IB sa operasyong haras sa BHB-Surigao del Sur sa utlanan sa Barangay Bayogo, Madrid niadtong Hulyo 25. Gipabuthan usab sa BHB ang mga elemento sa 75th IB nga nangutingkay sa Barangay Bolhoon, San Miguel niadtsong Hulyo 29.

8 ka armadong aksyon sa 6 ka prubinsya