Himu-himo nga mga kaso batuk sa 9 ka aktibista, ginbasura

,

Nagasulunod nga ginbasura subong nga bulan sang duha ka rehiyunal nga korte kag mga prosekyutor ang hinu-himo nga kaso nga ginpasaka batuk sa pito ka aktibista sa Metro Manila, Albay kag General Santos City, kag duha ka istap sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Una nga ginbasura sang Agosto 4 sang Legazpi Regional Trial Court sa Albay ang kaso nga gunrunning batuk kay Pastor Danilo Balucio. Ginbasura sini ang mandamyento nga gingamit sang pulisya sa pagpang-ukay sa balay ni Balucio kag pag-aresto sa iya sang Mayo bangud wala kuno nakabase ang pagpagwa sini sa matuod nga impormasyon.

Sang Agosto 13, nabalita ang pagbasura sang mga prosekyutor sa reklamo nga kidnapping kag napaslawan nga pagbalik sa isa ka menor-de-edad nga ginpasaka sang pulisya batuk sa pamatan-on nga aktibista nga sanday Elaine Edzel Emocling, Christine Joy Dual, Alex Danday kag Alfie Omaga. Gin-akusar ang apat nga nagrekrut sang mga katapo sang hangaway sang banwa angut sang pagkidnap kuno nila sa isa ka aktibista nga nagahingalan “Trisha.” Gin-athag sang mga prosekyutor nga indi armadong paghimakas ang pag-entra sa mga protesta.

Sang Agosto 12, ginbasura sang General Santos City Regional Trial Court ang kaso nga illegal possession of firearms and explosives batuk sa mag-asawa nga sanday Edgar kag Regina Patulombon nga gin-aresto sang pulisya sang 2015 base sa gintanom nga mga ebidensya nga armas kag eksplosibo. Ginbasura ang kaso pagkatapos nga mahibal-an nga ginpaidalom ang mag-asawa sa imbestigasyon nga wala ginpahibalo ang ila nga mga kinamatarung.

Sang Agosto 19, ginbasura sang korte sa Quezon City ang search warrant nga gingamit para tamnan sang mga pusil kag eksplosibo kag arestuhon ang mag-asawa nga Alexander kag Winona Birondo sang 2019. Pareho sila nga istap sang NDFP sa sugilanon pangkalinungan.

Himu-himo nga mga kaso batuk sa 9 ka aktibista, ginbasura