Ilusyon ang 11.8% pagdaku sang GDP

,

Umpok lang halin sa nagsadsad nga ekonomya ang nalista nga 11.8% pagdaku sang gross domestic product (GDP) sang Pilipinas para sa ikaduha nga kwarto sang tuig. Ginkuha ang numero halin sa 17% pagbagsak sang GDP sa unang kwarto sang 2021. Halin ini sa naghinay (-1.3%) sa pangaduha nga kwarto. Sa tantya sang Ibon Foundation, indi masustenir ang “pag-umpok” sang GDP kon indi maresolbar ang lapnagon nga disempleyo, manubo nga kalidad sang mga trabaho, pagbagsak kag pagkadula sang kita kag kulang nga ayuda.

Kadungan sini, nagkitid ang sektor sang agrikultura sa una nga tunga sang tuig (-3.3% sa unang kwarto kag -1.5% sa pangaduha). Ini dulot sang kumbinasyon sang todo-todo nga importasyon sang karne kag bugas, kawad-on sang subsidyo sa mga mangunguma kag mga restriksyon sa paghulag nga nag-apekto sa mga prodyuser kag bumalakal.

Ilusyon ang 11.8% pagdaku sang GDP